U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

власов

Русскіе самородки. Выпускъ ІѴ

Изобрѣтатели Власовъ, Волосковъ, Кулибинъ, Телушкинъ
Яцимирскій Александръ Ивановичъ

Изданіе Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта. С.-Петербургъ. 1910 г. Выпускъ ІѴ. Составитель А. И. Яцимирскій

27 янв 2015