U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

савва есипов

Сибирская лѣтопись Саввы Есипова

Спасскій Григорій Ивановичъ

Г.И. Спасскій, получившій рукопись отъ В. Н. ​Берха​ и подготовившій ​ея къ печати, одновременно опубликовалъ „Лѣтопись“ въ журн. „Сибирскій вѣстникъ“ за 1824 г. Одинъ изъ рукописныхъ списковъ „Лѣтописи“ Есипова​ былъ использованъ ​Карамзинымъ​ въ работѣ надъ „Исторіей государства Россійскаго“. Санктпетербургъ, въ типографіи департамента Народнаго Просвѣщенія. 1824.

12 мар 2017