U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

муравьев-амурский

Амурская экспедиція 1854 г

Разсказъ очевидца
Сгибневъ Александръ Степановичъ

Амурская экспедиція 1849—1855 годовъ — общепринятое наименованіе россійскихъ изслѣдованій и организаціи поселеній на Дальнемъ Востокѣ, предпринятыхъ по иниціативѣ русскаго морского офицера Геннадія Ивановича ​Невельского​ и губернатора Восточной Сибири Николая ​Муравьева​. Журналъ «Дрѣвняя и новая Россія» 1878. Т.3. стр. 214-233, 309-322.

31 авг 2016