U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

хлынов

Москва слезамъ не вѣритъ

Историческая повѣсть временъ царствованія Іоанна Грознаго
Мордовцевъ Даніилъ Лукичъ

Историческая повѣсть временъ царствованія Іоанна Грознаго. Сочиненіе Д.Л. Мордовцева. Первое изданіе. Цѣна 30 коп. // С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Собственность „Русскаго Книгоиздательства“ (И. П. Перевозчикова). Банковскій переулокъ. (Малый Гостинный дворъ) № 31–32. д. собств.

16 дек 2023