U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

дежнев

Русскіе самородки. Выпускъ ІІІ

Путешественники и промышленники Дежневъ, Демидовъ, Хабаровъ
Яцимирскій Александръ Ивановичъ

Изданіе Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта. С.-Петербургъ. 1910 г. Выпускъ ІІІ. Составитель А. И. Яцимирскій

25 янв 2015