U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

Шубинскій Сергѣй Николаевичъ

Русскій чудакъ ХѴІІІ столѣтія

Шубинскій Сергѣй Николаевичъ

Въ 1696 г. Петръ Великій, проѣзжая въ Воронежъ, остановился въ Тулѣ и приказалъ спросить тульскихъ кузнецовъ — не возьмутся ли они сдѣлать, въ теченіи мѣсяца, триста алебардъ, по привезенному имъ съ собою образцу? На вызовъ государя явился только одинъ желающій — крестьянинъ Никита Демидовичъ Демидовъ. // Изъ № 102 «Сиб. Вѣд». 1864 г.

25 июн 2021