U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

Прянишников Василий Иосифович