U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

Номикосовъ Семенъ

Описаніе области Войска Донскаго

Культурно-историческій очеркъ
Номикосовъ Семенъ

Составилъ Членъ-Секретарь войска Донскаго Статистическаго Комитета Коллежскій Совѣтникъ Семенъ Номикосовъ. Глава изъ книги „Статистическое описаніе области Войска Донскаго“ изданія Областнаго Правленія Войска Донскаго. Новочеркаскъ. 1884 г.

16 сен 2015