U1 Слово Лѣтопись Имперія Вѣда NX ТЕ  

Купринъ Александръ Ивановичъ